FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Suspenzia


suspenzia (lat.)

- 1. dočasné pozbavenie úradu; zrušenie, odvolanie platnosti; 2. v chémii: dvojfázový kvapalný disperzný systém tvorený tuhými časticami rozptýlenými v kvapalnom prostredí; vo farmácii: liečivý prípravok tvorený rovnomerne rozptýlenými casticami nerozpustných práškovitých liečiv v kvapalnom prostredí.