FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Vyhľadávanie
Diskusia
Správa

Zmes


zmes

- látka, ktorá vzniká spojením dvoch alebo viacerých rozličných látok, ktorých molekuly si zachovávajú svoje chemické zloženie. Vzájomný pomer spojených látok možno meniť. Jestvuje zmes tuhých, kvapalných a plynných látok. Zmes je spojenie niekoľkých rozličných vecí v jeden celok, zmiešanina ( L159;551 L211;643).