Ing. František Gyárfáš, PhD.

Stránka mojich predmetov

Podporené Nadáciou Tatra banky

Vytváranie virtuálneho výukového prostredia pre učenie sa programovania, ktoré sa postupne implementuje ako súčasť tohto výukového portálu, bolo v roku 2013 podporená grantom Nadácie Tatra banky v rámci grantového programu: Kvalita vzdelávania. Podporený projekt sa nazýva: Virtuálna univerzita informatiky: vývojové prostredie výuky programovania.

Autori projektu vyslovujú úprimné poďakovanie Nadácii Tatra banky za podporu ich aktivít v súvislosti s budovaním tohto prostredia.