FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Žurnalistika

žurnalistika = novinárstvo

- tvorivá činnosť zaoberajúca sa získavaním, spracúvaním a šírením aktuálnych infromácií prostredníctvom tlače, rozhlasu, televízie, filmu ap. ( L715;822).

Žurnalistika je predmetom vedy o žurnalistike.

---------------
žurnalistika>