FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Televízia

televízia

- 1. elektronický spôsob snímania, prenosu a šírenia audiovizuálnych sociálnych informácií na určitú vzdialenosť s relatívne neobmedzenou možnosťou ich príjmu; prenášanie obrazu elektrickou cestou 2. inštitúcia, ktorá sa zaoberá tvorbou, realizáciou a šírením televíznych komunikátov pre masové, rozptýlené publikum prostredníctvom verejnej i uzavretej televíznej siete, ako aj výrobou a predajom záznamov programov; 3. program, t. j. súbor po sebe vysielaných komunikátov (relácií, televíznych diel ap.) zostavených do dramaturgicky komponovaného celku, obsahujúci spravodajsko-publicistické, umelecké, hudobné a zložené relácie, a to vlastné alebo adaptované.

Televízia ako prostriedok masovej informácie a propagandy plní funckiu informatívno-poznávaciu, výchovno-vzdelávaciu, rekreačno-oddychovú, osvetovú, regulatívnu, direktívnu, hedonistickú ap. Publicistické a umelecké diela nielen šíri, sprostredkúva, ale predovšetkým podnecuje, organizuje a realizuje ich tvorbu vo forme špecifickej, audiovizuálnej interpretácie a osobitným spôsobom ich multiplikuje. Televízia je zároveň komplexne integrovanou kultúrnou inštitúciou prezentujúcou sa predovšetkým syntézou publicistiky a dramatiky, šírením informácií vo forme faktov a fikcie. Estetizuje fakty a dokumentarizuje umenie. Plní úlohy v komplexe politického, občianskeho, kulturneho a estetického pôsobenia. Vplýva na verejnú mienku, formuje spoločenské vedomie, ovplyvňuje sociálne konanie širkoých más, vedie divákov k rôznym spoločenským a i. aktivitám ( L301;461-462 L321;183).

------------
televízia>