FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Ž

Žitný ostrov

Žitný ostrov

- chránená vodohospodárska oblasť juhozápadného Slovenska v Podunajskej nížine, ktorá zaberá územie ohraničené od Bratislavy po Palkovičovo korytom Dunaja, kanálom Palkovičovo-Asod po Bratislavu (vrátane jej územia) korytom Malého Dunaja.

Žitný ostrov je na Slovensku najvýznamnejšou oblasťou prirodzenej akumuláciew podzemnej vody vhodnej ako pitná voda ( L128;657).