FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam P

Podunajská nížina

Podunajská nížina

- geomorfologická oblasť juhozápadného Slovenska, neogénna panva s pokrovmi spraše a riečnych sedimentov. Členi sa na Podunajskú pahorkatinu a Podunajskú rovinu; najúrodnejšie územie Slovenska ( L715;558).

--------------------
Podunajská nížina>