FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Znalosť - odkazy

znalosť - odkazy

báza znalostí

gnozeológia

intelektika

know-how

poznatok

schéma
systém znalostný

údaj