FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam B

Báza znalostí

báza znalostí = báza znalostná

- databáza používaná v expertných systémoch, ktorá obsahuje akumulované znalostí ľudí - expertov, špecialistov v konkrétnych odboroch. Báza znalostí je spravidla rozsiahla dátová štruktúra, ktorá obsahuje symbolickú reprezentáciu expertných znalostí zo zvolenej problémovej oblasti ( L601;219 L1229;2).báza znalostí>