FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zmysel telesný

zmysel telesný

- schopnos» uvedomi» si predmet alebo jav, ktorý pôsobí na zmyslový orgán. Základnými zmyslami sú: zrak, sluch, chu», čuch, hmat. Telesné zmysly umoľňujú zmyslové poznanie.

-----------------
zmysel telesný>