FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Sluch

sluch

- telesný zmysel slúžiaci na vnímanie zvukových podnetov okolia. Sluchové orgány spolu so statickým (polohovým) ústrojenstvom, ktorým sa vníma poloha tela a jeho zmeny, tvoria spoločný orgán ucho ( L715;664).

--------
sluch>