FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam H

Hmat

hmat

- telesný zmysel, ktorého sídlom je koža. V koži sú umiestnené zhluky zmyslových buniek citlivé na vnímanie dotyku, tlaku, chladu, tepla a bolesti. Pri vnímaní dotyku a tlaku vzniká komplexný hmatový vnem. Hmatom sa môže rozpoznávať kvalita povrchu predmetu, ich veľkosť, tvar , konzistencia, smer pohybov ( L715;257).

-------
hmat>