FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zmysel anagogický

zmysel anagogický zmysel anagogický (FT)

- najvyššia vrstva zmyslu vyčlenená pri výklad Biblie a vrstviaca sa nad zmyslom alegorickým. Anagogický zmysel textu Biblie je abstraktným zmyslom večného života a nebeského štátu ( L895;11).