FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zmysel alegorický

zmysel alegorický zmysel alegorický (FT)

- vrstva zmyslu vyčlenená pri výklade Biblie, ktorá sa vrství na zmyslom morálnym a nad ktorou vyrastá zmysel anagogický ( L895;11).