FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon prírodný

zákon prírodný zákon prírodný (FT)

- objektívna, nevyhnutná, všeobecná a tým podstatná súvislosť medzi vecami, stavmi vecí, procesmi atď. prírody.