FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zákon dostatočného dôvodu

zákon dostatočného dôvodu

- logický zákon, podľa ktorého sa výrok pokladá za pravdivý iba ak preň možno sformulovať dostatočné zdôvodnenie. Po prvý raz ho sformuloval Leibniz, hoci ho už predtým predpokladali mnohé logické systémy (napr. Leukippov a Aristotelov) ( L53;574).