FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zdôvodnenie dostatočné

zdôvodnenie dostatočné

- uvedenie výroku (alebo súhrnu výrokov), ktorý je očividne pravdivý a z ktorého logicky vyplýva zdôvodňovaný výrok. Pravdivosť dôvodu možno alebo dokázať experimentálne, prakticky, alebo ju vyvodiť z pravdivosti iných výrokov ( L53;574).