FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Wulfila

Wulfila (ok. 311 na dolnom Dunaji - 383 Carihrad)

- biskup východorímskej cirkvi, misionár u germánskych Gótov.

Meno je zdrobnelinou gótskeho slova wulf (vlk).

Úspešne šíril vychodnú podobu kresťanského vyznania (tzv. arianizmus) medzi zápdnými Gótmi.

Z gréckych, latinských a runových znakov vytvoril písmo a preložil do gótčiny bibliu. Časť prekladu sa zachovala v skvostnom rukopise zo 6. stor. zvanom Codex argenteus. Vznikol v Taliansku, v rudolfínskej dobe ho prechovávali v Prahe, dnes je uložený v Uppsale. Je hlavným zdrojom znalostí o najstaršom štádiu germánskych jazykov. Po prvý raz vydaný 1843-1846, vedecké vydanie zabezpečil W. Streitberg, Die gotische Bibel (5. vyd. 1965) ( L271; 742).