FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Whigovci

whigovci = whigovia
angl. Whigs

- strana v britskom parlamente v 17. stor. - 19. stor., ktorá vznikla ako opozícia proti Jakubovi II. Reprezentovala najmä vidiecku šľachtu. Od konca 18. stor. boli whigovci zástancami priemysel záujmov. V 19. storočí vytvorili novú, Liberálnu stranu.