FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam W

Warburg, a.

Warburg, Aby (1866-1929)

- nemecký historik umenia. Zakladateľ (1900) nadácie Biblithek Warburg v Hamburgu (od 1933 Aby Warburg Institut v Londýne). Venoval sa ikonografii a ikonológii, študoval vplyv antického mýtu a tradície na kultúru nasledujúcich epoch.