FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ikonografia

ikonografia

- 1. spôsob zobrazovania predstáv, výjavov a postáv, najmä náboženských a mytologických; 2. obrazopis, náuka o spôsobe tohto zobrazovania, obrazopis: náuka o náboženských námetoch vôbec. Ikonografia opisuje a rozoberá námety zobrazenia, zaoberá sa ich typológiou a poznávacími znakmi, atribútmi a i. typmi, zatiaľ čo ikonológia vykladá jeho význam v intenciách dobových filozofických, historických a náboženských predpokladov ( L163;390 L524;86 L831;86).