FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam I

Ikonológia

ikonológia

- náuka o význame, vzniku a premenách diela, vychádzajúca zo všetkých zložiek umeleckého diela. Motodologická koncepcia dejín umenia, interpretujúca dielo v rôznych významových vrstvách ( L524;86).