FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Z

Zóna najbližšieho vývoja

zóna najbližšieho vývoja

- obdobie, ktoré tesne predchádza novej vývojovej etape, kedy ľudský organizmus býva vnímavejší, citlivejší, pohotovejší zareagovať na podnety zvonka, takže sa dá nástup zmien urýchliť. Termín zaviedol L. S. Vygotskij.