FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Určenie

určenie

- 1. zmysel , účel ľudskej existencie alebo objektu, príp. jeho existencie. 2. vymedzenie objektu (aj pojmu ) voči iným. Určenie ( determinácia) v tomto zmysle je dané črtani určovaného objektu, uvedením objektov, ktoré sa určovanému podobajú a pod. Pochopenie určenia možno vyjadriť definíciou alebo tvrdením, ktoré sa podobá definícii (cf. L646;345).