FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzum významové rímskeho práva

univerzum významové rímskeho práva

- súbor významových útvarov rímskeho práva; subuniverzum významového univerza antiky.