FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Univerzum významové

univerzum významové

- významový svet - súhrn alebo súbor všetkých významových útvarov a významových procesov. Významové univerzum možno skúmať synchronicky a diachronicky, ako výtvor osoby, školy, smeru, doby, vedeckej disciplíny a pod.

-----------------------
univerzum významové>