FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Únik

únik = útek

- jeden zo spôsobov vyrovnávania sa s náročnou životnou situáciou, ako sa z nej vymaniť, a to tak u zvierat, ako aj u človeka. Hodnotí sa väčšinou negatívne, ako bojazlivosť, ustrašenosť, nedostatok odvahy (únik z miesta dopravnej nehody, odmietnutie verejne vystúpiť). K najčastejším únikovým technikám patrí: regresia, fixácia, izolácia, potlačenie, opačné reagovanie, negativizmus, bagatelizácia, denné snenie, úniky do čítania, alkoholu a i. toxikománií, až k úniku zo života ( L571;189).