FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Snenie denné

snenie denné

- snenie v bdelom stave; jeho obsahom býva to, čo stojí na vrchole hodnotovej orientácie človeka a čo nemôže dosiahnuť, ďalej to, čo má šnacu získať, a napokon to, čo ho v najbližšej dobe čaká; často v dennom snení zaujímajú miesto narušené ľudské vzťahy, zatiaľčo rutinné záležitosti sa prakticky nevyskytujú ( L571;193).