FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Uhri

Uhri

- 1. starí Maďari; nomádsky kmeňový zväz skladajúci sa z viacerych ugrofínskych kmeňov. Po porážke pri Lechu 955 sa usadili v Dunajskej kotline, kde 1000 vytvorili uhorský štát; 2. oznacenie obyvateľov Uhorska bez rozdielu národnosti ( L715;753).