FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Telesius, b.

Telesius, Bernardus (1508 - 1588) = Telesio, Bernardino
Kód: 178

- renesančný filozof, hlavný predstaviteľ prírodovedeckého empirizmu počas renesancie. Bojoval proti aristotelizmu: namiesto Aristotelovho pojmu formy (29) zaviedol pojem sily (178). Duša je podľa Telesia hmotná. Medzi poznaním zmyslovým a rozumovým niet rozdielu. Základným popudom života je sebazáchova ( L567;394).

---------------
Telesius, B.>