FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória vypočítateľnosti

teória vypočítateľnosti

- oblasť informatiky, ktorú tvorí o. i. teória algoritmov a ktorá skúma problémy, jazyky, množiny, funkcie atď. s cieľom zistiť, či a ako ich možno efektívne vyriešiť, opísať alebo vypočítať. Pojem vypočítateľnosti sa používa najmä v suvislosti s funkciami. V spojitosti s problémami a množinami sa hovorí o rozhodnuteľnosti a spočítateľnosti.