FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória ideí platónova

teória ideí Platónova

- jadro Platónovho učenia (cf. idea (9)), ktoré sa utvorilo ako syntéza herakleitovského a protagorovského názoru o premenlivosti zmyslového sveta, učenia eleatov o nemennom súcne, sokratovského hľadania pojmov, pytagorovskej náuky o číslach ako podstatách vecí a orficko-pytagorovskej predstavy o nesmrteľnosti duše a o onom svete (cf. L157;474).