FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam U

Učenie platonovo

učenie Platonovo

- tvorí v jadre jeho teória ideí. V Platonovom učení treba rozoznávať ontologický, gnozeologický a eschatologický aspekt.