FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Teória automatov

teória automatov Kód: 67

- časť matematiky, ktorá sa zaoberá štúdiom automatov (67). Obyčajne sa delí na abstraktnú teóriu automatov a štruktúrnu teóriu automatov ( L479;17).