FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Automat (teória automatov)

automat ( teória automatov)

- matematický model správania sa systému uskutočňujúceho zobrazenie informácie. Ak je táto informácia číslicová, hovoríme o číslicovom alebo diskrétnom automate. Pôvodná informácia sa privádza na vstup automatu, transformovaná informácia sa objavuje na jeho výstupe. Činnosť číslicového automatu prebieha v nespojitých časových úsekoch, ktorých veľkosť nemusí byť zhodná. V tychto casových úsekoch sa na vstup automatu privádzajú vstupné symboly, ktoré automat transformuje na výstupné symboly ( L479;17).