FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam T

Téma

téma

- významový útvar, ktorý je výsledkom tematizácie; téma je globálnym zobrazením úseku skutočnosti ( entity alebo entít) určeným na vyjadrenie v texte.

V aktuálnom členení základ výpovede.

-------
téma>