FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©védi

©védi

- germnásky národ tvoriaci väčąinu obyvateµov ©védska.