FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam G

Germáni

Germáni

- príslušníci indoeurópskej skupiny kmeňov sidliacich v severnej Európe, západnej Európe a strednej Európe, z ktorých sa sformovali dnešní Angličania, Flámi, Holanďania, Nemci, Islanďania, Faerčania, Nóri, Dáni a Švédi. Výrazom 'Germáni' sa označujú jazykovo príbuzné staroveké kmene doložené od železnej doby (od 6. stor. pr. n. l.) na severe strednej Európy a v Škandinávii.

V dobe rímskych výbojov ( 1. stor. pr. n. l.) sa zaoberali chovom dobytka, poľnohospodárstvom a lovom.

Do polovice 1. stor. pred n. l. sa postupne presunuli nas rieku Vislu, horný tok Labe, Dunaja a Rýna. Tu narazili na Keltov a na hranice Rímskej ríše.

Počas sťahovania národov vytvárali na území Západorímskej ríše od 5. stor. barbarské štáty, najvýznamnejšia Franská ríša.

----------
Germáni>