FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©védsko

©védsko

- krajina v severnej Európe pri Baltskom mori. Na severozápade hranièí s Nórskom, na východe s Fínskom.