FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam Š

Šťastie

šťastie šťastie (FT)

- stav spokojnosti so životom, blaho, ktoré pociťujeme ako radosť, spokojnosť, povznesenie; taký stav človeka, ktorý zodpovedá najväčšej vnútornej spokojnosti s podmienkami vlastného bytia, plnosti a pochopeniu života a uskutočneniu jeho ľudského poslania. Šťastie je splnenie ideálu, dôsledok plného rozvinutia ľudských možností. K šťastiu patrí prvok náhody, ktorý často prichádza ako dar ( L407;238 L719;295).

Šťastie je komplexný zážitok radosti s ohľadom na vyplnenie nádejí, prianí, očakávaní, ich zjednotenie s človekom samým a ich vedomé prežívanie; stav vnútorného pokoja, spokojnosti s vlastným životom. Šťastie vystupuje ako cieľ ľudskej túžby a konania, jeho dosiahnutie sa stáva zmyslom ľudského živo- ta. Môže vystupovať ako najvyššie dobro, ktorého dosiahnutie je možné prostreddníctvom úspechu, moci, zdravia, lásky, sebarealizácie a pod. ( L1281;404).

----------
šťastie>