FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam ©

©kola milétska - predstavitelia

¹kola milétska - predstavitelia

Anaximandros
Anaximenes

Tales