FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Anaximenes

Anaximenes z Milétu (asi 588 - asi 525 pr. n. l.) Kód: 59

- starogrécky filozof, predstaviteľ milétskej školy. Za základ všetkého považoval vzduch, ktorý je podľa neho nekonečný, večný a pohyblivý. Príčinou premien tejto pralátky je zhusťovanie a zrieďovanie. Zhusťovaním sa tvoria oblaky, potom voda a napokon zem a kamene. Zrieďovaním sa vzduch mení na oheň. Vzduch je dušou aj všeobecným prostredím pre nespočetné vesmírne svety. Hviezdy sú ohne, ich teplo však necítime, pretože sú veľmi ďaleko, avšak sú bližsie než planéty.Anaximenes>