FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Syntax logická

syntax logická

- 1. systém pravidiel, ktoré určujú tvorenie a pretváranie výrazov určitého kalkulu; 2. časť metalogiky, skúmajúca štruktúru a vlastnosti neintrepretovaných kalkulov.

Hlavné otázky pri syntaktickom skúmaní logických kalkulov sú problémy neprotirečivosti ( neprotirečivosť axiomatickej teórie), úplnosti (úplnosť axiomatickej teórie), nezávislosti (nezávislosť axiomatického systému), rozhodnuteľnosti, dokázateľnosti.