FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súbor dát

súbor dát

- usporiadaná množina dát s daným názvom, veľkosťou, časom vzniku ap. Kolekcia vzájomne prepojených súborov dát sa nazýva databáza.