FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Súbor

súbor

- viacero entít tvoriacich celok; vo výpoètovej technike: súbor dát.

--------
súbor>