FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam D

Databáza

databáza

- kolekcia vzájomne usúvzťažnených súborov dát. Proces cieľového ovplyvňovania databáz orientovaný na zachovanie ich fungovania sa nazýva riadenie databáz.databáza>