FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Stredná akadémia

Stredná Akadémia

- etapa platónskej Akadémie; jej scholarchom bol Arkesialos (v rokoch 268-241). S Arkesilaom dochádza k obratu vo vývine akadémie smerom ku skepticizmu.