FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam S

Skepticizmus

skepticizmus = skepsa

- sklon alebo tendencia spochybňovať tvrdenia, platnosti, teoretické alebo prakktické hodnoty; filozofická koncepcia, ktorá pochybuje o možnosti poznania skutočnosti. Ako filozofická doktrína vznikol v 4. st. pred n. l. ( antický skepticizmus).

Skepticizmus necháva posledné slovo pochybnostiam ( L749;209).

---------------
skepticizmus>