FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam A

Akadémia

akadémia akadémia (FT)

- 1. platónska Akadémia - starogrécka filozofická škola Platónovych stúpencov v Aténach, ktorú Platón založil okolo r. 387 pr. n. l. Meno dostala podľ rovnomenného aténskeho predmestia, ktorého ochrancom bol héros Akadémos. Po organizačnej stránke bola Akadémia thiasom pre pestovanie kultu Múz. Platón sledoval jej založením pravdepodobne aj politické ciele, ako možno súdiť z jeho výkladu o spoločenskom poslaní filozofov v Platónovej Ústave.

2. v novoveku: spoločnosť učencov a vedcov, napr. Francúzska akadémia (1634), Kráľovská akadémia v Londýne (od roku 1662); najvyššia vedecká ustanovizeň (napr. Slovenská akadémia vied);
3. druh vysokej školy;
4. druh vyššej strednej odbornej školy staršieho typu;
5. slávnosť s umeleckým alebo telocvičným programom;
6. budova ustanovizne alebo školy ( L163;42)akadémia>