FILIT
Obsah
Chronológia
Registre
Diskusia
Správa
Zoznam J

Javenie sa

javenie sa

- procesuálny aspekt javu, jav videný z hµadiska kategórie procesuality, procesualita javu.